U proteklih pet dana u ZDK kažnjeno 19 trgovina i 11 ugostiteljskih objekata zbog nepoštivanja naredbi

U skladu sa Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, kantonalna tržišna, turističko-ugostiteljska i sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 19.03.2020. godine do 25.03.2020. godine, izvršile ukupno 1.290 kontrolnih inspekcijskih nadzora.

U 30 slučajeva od strane subjekata nadzora nisu se poštivale navedene naredbe, od čega u 11 slučajeva u ugostiteljskim objektima, a 19 slučajeva u djelatnosti trgovine, zbog čega su inspektori odmah na licu mjesta zatvorili poslovne prostorije kontrolisanih subjekata nadzora.

U ovom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je veliki broj prijava građana o povećanju cijena brašna, ulja, šećera, piletine, voća, dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski i rukavica, a koje su se uglavnom odnosile na iste privredne subjekte.

Shodno prijavama građana, kantonalna tržišne inspekcija izvršila je 47 inspekcijskih nadzora nad provođenjem Odluke Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, broj:411/2020 od 16.03.2020. godine, prilikom čega je kod 23 subjekta nadzora koji obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo utvrđeno da se ne pridržavaju cijena na nivou zatečenom na dan 05.03.2020. godine.

U gore navedenim slučajevima protiv pravnih lica, odgovornih lica u pravnom licu i fizičkih lica, od strane nadležnih inspektora će se poduzeti mjere u skladu sa zakonom.

I dalje pozivamo građane da svako eventualno povećanje cijena, kao i svako nepoštivanje naredbi štabova civilne zaštite u Zeničko- dobojskom kantonu prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Prijavu izvršiti na sljedeće načine:

-Putem telefona na brojeve: 032/460-810 i 032/460-813, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati svakim danom,

-poštom na adresu: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kučukovići br.2, 71000 Zenica