U sljedećih 15 godina u BiH će biti 300.000 penzionera više

Jedan od vodećih evropskih listova britanski “The Economist” objavio je zabrinjavajući tekst u kojem navodi kako će BiH 2050. godine imati samo 2,7 miliona stanovnika, piše Večernji list BiH.

Na jednog penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine ide tek 1,2, a u Republici Srpskoj 1,8 zaposlenih osoba. Konstantnim odlaskom mladih, smanjenjem radne snage i povećanjem broja penzionera BiH uskoro bi vrlo lako mogla doći u situaciju da ima veći broj penzionera od broja zaposlenih osoba.

Jedan od vodećih evropskih listova britanski “The Economist” objavio je zabrinjavajući tekst u kojem navodi kako će BiH 2050. godine imati samo 2,7 miliona stanovnika, piše Večernji list BiH.

List je u tekstu pod naslovom “The Balkans are getting short of people” (Balkan ostaje bez ljudi) upozorio kako će BiH biti jedna od zemalja koju će pogoditi veliki pad broja stanovnika. U tekstu se navodi kako će do 2050. broj stanovnika u Bosni i Hercegovini biti manji za čak 37 posto. List “The Economist” piše kako je na cijelom Balkanu situacija lošija samo u Bugarskoj za koju je procjena da će pad biti 39 posto i Moldaviji gdje bi pad trebao biti 45 posto.

Prema istraživanjima, očekuje se da će u idućih 15 godina novih 300.000 korisnika steći prava na korištenje sistema penzionog osiguranja, što znači za toliki broj ljudi smanjena uplata doprinosa.

Zaustaviti odlaske

Bez zaustavljanja odlaska mladih i radno sposobnih ljudi, povećanja broja zaposlenih, rasta novorođenih doći će do kraha penzionog sistema. Iz Zavoda penzionog osiguranja RS-a i Federaciji BiH navode kako se trenutačna stopa, odnosno omjer penzionera i zaposlenih već dvadesetak godina nije značajnije mijenjao.

– Od 2000. godine omjer broja penzionera i zaposlenih kreće se u ovim okvirima. Dakle, jedan penzioner na 1,15 do 1,25 radnika – naveli su iz Zavoda MIO Federacije BiH. Međutim, konstantan negativan prirodni prirast i odlazak radno sposobne snage u većim omjerima bilježi se tek posljednjih godina te on iz godine u godinu samo raste. Na činjenicu da u vrlo kratkom vremenu neće imati koga zaposliti nedavno su upozorili i poslodavci, koji navode kako već postoje potrebe za uvozom radne snage određenih kvalifikacija. Da će BiH postati zemljom staraca u kojoj neće biti radne snage, upozorila je i Centralna obavještajna agencija (CIA) Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njihovim podacima, BiH se nalazi na trećem mjestu na Balkanu prema starosti stanovništva, ispred nje je Srbija, a na prvom mjestu Republika Hrvatska. Navedeni podaci pokazuju kako u BiH od ukupnog broja stanovnika njih čak 16 posto pripada kategoriji treće životne dobi.

Treća životna dob

Prema podacima iz juna ove godine, procjenjuje se da od ukupnog broja stanovnika u BiH, starosnoj skupini do 14 godina pripada 13,18 posto stanovništva. U dobi od 15 do 24 godine BiH tek je 10,83 posto stanovnika. Najbrojnija populacija u Bosni i Hercegovini je u životnoj dobi od 25 do 54 godine (44,52 posto). BiH ima i 15,24 posto stanovništva u životnoj dobi od 55 do 64 godine, a penzionerski dio (iznad 65 godina) čini 16,22 posto stanovništva. Inače, kada je riječ o Balkanu, spomenuti podaci pokazuju kako je, prema starosti stanovništva, Crna Gora na četvrtom, Sjeverna Makedonija na petom mjestu, slijedi je Albanija, a posljednje je Kosovo s osam posto starih.