U toku drugi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

S ciljem suzbijanja sive ekonomije u Federaciji BiH, Federalna uprava za inspekijske poslove započela je drugi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora u 2019. godini koji se vrše na području svih deset kantona FBiH, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova koji kontrolišu zakonitost poslovanja privrednih subjekata u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike.

U periodu od 14. do 27.10.2019. godine izvršeno je 899 inspekcijskih i 20 kontrolnih nadzora i sačinjeno je 899 zapisnika, prilikom čega je utvrđeno 547 prekršaja u iznosu od 765.960 KM.

Na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćeno je ukupno 2.599.422 KM.

Izrečeno je 77 upravnih mjera, od kojih se 32 odnose na mjere privremene zabrane rada 29 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, neurednog vođenja trgovačke knjige, prometa nedeklarisane robe i jedno rješenje o zabrani rada zbog neispunjavanja minimalno tehničkih uslova.

Od 318 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi kontrolisani subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj i da 41 subjekat nadzora nije izdavao fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

U periodu od januara do septembra ove godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, prema do sad pribavljenim podacima, evidentirala 5.005 lica zatečenih na radu „nacrno“, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.