U Zenici na 28 lokacija postavljena tzv. metalna zvona za selektivno odlaganje otpada

Nakon provedene procedure javne nabavke odabrani izvođač firma Babel d.o.o. Sarajevo završila je aktivnosti na postavljanju metalnih zvona sa kukom za otpad, s kukom koji su skoro iste zapremine kao podzemni kontejneri (2.500,00 l), ali se mogu postaviti kod višespratnica kod kojih guste podzemne instalacije onemogućavaju postavljanje podzemnih kontejnera.

Radi se o posudama za odlaganje otpada izrađenim od pocinčanog lima, zastićenim sa elektro-statičkom bojom i bojom otpornom na grafite i opremljenim nožnom papučicom za otvaranje poklopca za ubacivanje otpada.

U ovoj fazi postavljeno je ukupno 45 kontejnera, od čega je 13 namjenskih posuda za odlaganje papira i kartona, 12 za PET i 20 za miješani komunalni otpad na 28 lokacija.

Ukupna vrijednost projekta je 133.965,00 KM od čega je Grad Zenica osigurao sredstva u iznosu od 53.965,00 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH sredstva u iznosu od 80.000,00 KM.

Cilj projekta je zamjena dosadašnjih kontejnera u užem dijelu grada gdje nije moguće postaviti podzemne kontejnere, s obzirom na brojne prednosti metalnih zvona sa kukom za otpad (bezbjedni, praktični, štedi se prostor, higijenski i sanitarni itd.).

Ovaj sistem omogućava skladištenje više od dva puta veće količine otpada što će značajno doprinijeti unapređenju higijene i životnih uvjeta za stanovnike. Zamjena dosadašnjih kontejnera sa sobom nosi i manju potrošnju vremena, vozila, ljudstva, opreme i energenata tj. višestruko smanjenje emisije CO2, s obzirom da se zbog svog kapaciteta ovakvi kontejneri rjeđe prazne. Samo pražnjenje traje do dvije minute i zahtijeva jeftinije vozilo kao i samo jednog operativca. Sistem ne zahtijeva preinake na vozilima. Pražnjenje nije uvjetovano pristupnim putem, pa neuredno parkirana vozila ne ometaju operaciju pražnjenja. Zahvaljujući ovoj metodi selektivnog odlaganja otpada naselja mogu biti mnogo ljepša i urednija, bez pojave neprijatnog mirisa.

Apelujemo na građane da odvajaju svoj otpad te da ne odlažu miješani komunalni otpad u posude predviđene za papir/plastiku kako bismo zajednički učinili našu životnu sredinu čišćom, ljepšom i zdravijom. Od građana se očekuje da ulože minimalne napore i otpad odlažu na za to predviđena mjesta, te sopstveni životni prostor, dvorišta ili neposrednu blizinu svojih zgrada održavaju urednim i uređenim.