U Zenici promovisana knjiga “Sociologija roda-feministička kritika”

“Sociologija roda – feministička kritika” naziv je knjige promovisane danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Promocija je održana povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, a u organizaciji TPO Fondacije i Univerziteta u Zenici. Autorica knjige je profesorica rodnih predmeta, Zilka Spahić Šiljak. Knjiga je, zapravo, univerzitetski udžbenik, ali posvećen široj javnosti. Knjiga govori o osnovama kreiranja roda i rodnih identiteta.

“U suštini, ova knjiga nam pokazuje da je rod i kulturološki konstrukt, da je duboko pohranjen u kontekst i pored toga da u intersekciji sa drugim identitetima pozicionira ženu ili muškarca kao subjekta ili objekta znanja. Nažalost, svjedoci smo da proteklih decenija, pa i stoljeća, žene su, uglavnom, objekti znanja i nisu u poziciji subjekta, ne govore o sebi (nego uvijek drugi govore o njima)”, izjavila je profesorica Zilka.

O knjizi su govorili prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Spahija Kozlić, van. prof. dr Zilka Spahić Šiljak, dr. Ruth Wiseman, dr. Sabiha Husić, a promociju je vodila doc. dr. Dženana Radončić.

 

Izvor: zenicainfo.ba