Udruženja poslodavaca Federacije BiH: “Vlada FBiH Prijedlog zakona o stečaju utvrdila bez prethodnih konsultacija”

Udruženje poslodavaca Federacije BiH pozvalo je poslanike i delegate u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH da ne prihvate Prijedlog Zakona o stečaju u obliku u kojem ga je predložila Vlada Federacije BiH i uputila u parlamentarnu proceduru. Razlozi za ovaj korak su višestruki, kažu u ovom Udruženju.

“Vlada FBiH je Prijedlog zakona o stečaju utvrdila bez prethodnih konsultacija, koje su bile dogovorene i time pokazala nepoštovanje prema socijalnim partnerima i izostanak interesa da se kroz dijalog dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja i donesu prijedlozi Zakona u opšteduštvenom interesu”, pojašnjava Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Uz ovo najnoviji Prijedlog Zakona o stečaju FBiH, gotovo je istovjetan tekstu, koji su zastupnici Federalnog parlamenta već jednom odbili, smatraju u Udruženju poslodavaca FBiH.

“Mada u ovom Prijedlogu Zakona o stečaju postoje i određena kvalitetna zakonska rješenja, ipak ovaj Prijedlog ne predviđa odgovornost organa u stečajnom postupku, pa čak ni sankcije za organe, koji svojim činjenjem ili nečinjenjem oštete kompaniju ili FBiH, ne predviđa ni obavezu odgovornih osoba da pokrenu stečajni postupak, kada se za to steknu svi zakonom definirani uslovi, te bi predložena zakonska rješenja vrlo brzo dovela do istih problema kao danas, poput stečajnih postupaka, koji traju godinama, stečajnih sudija, koji vode po sedam ili osam stečajnih postupaka istovremeno i slično”, pojašnjava Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba