Udruženje poslodavaca FBiH spremno odmah započeti pregovore o minimalnoj plaći

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici šest sindikata iz realnog sektora potpisali su Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga.

UPFBiH je na ovaj način jasno pokazalo da su spremni odmah započeti pregovore o povećanju minimalne plaće. Zajednički stav potpisnika Platforme je da je neprihvatljiva situacija u kojoj ne postoji minimalna plaća.

Potpisivanjem Platforme šalje se jasna poruku predstavnicima vlasti u FBiH da sindikat i poslodavci imaju zajedničke interese te da će u ostvarenju istih jedinstveno nastupati prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti,  a sve u cilju rasterećenja privrede i stvaranja boljih uslova za radnike u FBiH. Platforma je osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između UPFBiH i granskih sindikata realnog sektora te je otvorena za pristupanje i drugih granskih sindikata.

„Kroz dosadašnji rad smo ocijenili da najveći stepen saglasnosti postižemo upravo sa sindikatima iz realnog sektora i ova Zajednička platforma je rezultat dosadašnje saradnje. U dokumentu koji smo danas potpisali, obavezujemo se na zajednički rad i usaglašavanje stavova o ključnim pitanjima kao što su kolektivni ugovori, rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, zajednički nastup prema tijelima izvršne i zakonodavne vlasti te najniže plaće“, rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH naglasila je da potpisivanje Zajedničke platforme predstavlja prvi, ali veoma značajan korak u pravcu rješavanja problema statusa radnika.

„Tu prije svega mislim na kolektivne ugovore, jer u ovome trenutku nemamo potpisan nijedan kolektivni ugovor, čemu je dobrim dijelom kumovala pandemija COVID-19. Prioritetna pitanja koja ćemo rješavati u narednom periodu tiču se i najniže plaće, ali i rada ESV za teritoriju FBiH, gdje smo se dogovorili da ćemo redovno razgovarati i dogovarati zajedničke stavove koje ćemo zastupati u pregovorima sa Vladom FBiH“, kazala je Ćatić.

U ime Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine potpisivanje Zajedničke platforme za vođenje socijalnog dijaloga pozdravio je predsjednik Mevludin Bektić, koji je naglasio da ona predstavlja značajan pomak u unapređenju dijaloga i zajedničkog djelovanja.

U ime UPFBiH Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga potpisali su Adnan Smailbegović,  predsjednik UPFBiH,  Snježana Köpruner, članica Izvršnog odbora UPFBiH i Mladen Pandurević, direktor UPFBiH. U ime šest sindikata iz realnog sektora Zajedničku platformu su potpisali Bajro Melez, predsjednik Sindikata metalaca FBiH, Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH,  Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala FBiH, Zlatibor Kojčić, predjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH i Benaris Dedić, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH.