UNZE objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog studijskog ciklusa

JU Univerzitet u Zenici raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini.

Na osam fakulteta UNZE planiran je upis 1.050 studenata, od čega 623 redovnih koje finansira osnivač, 337 redovnih samofinansirajućih te 90 vanrednih studenata.

Konkurs traje od 21. juna do 02. jula, a rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima UNZE obavit će se od 05. jula do 09. jula. Upis primljenih studenata obavit će se najkasnije do 23. jula ove godine.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku, krajem augusta objavit će se konkurs za drugi upisni rok.

Integralni tekst konkursa dostupan je na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2021-2022-godini-prvi-upisni-rok/.

Press služba ZDK