UNZE: Održana Treća sjednica Rektorske konferencije BiH

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je podržala  nastojanja Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH da se na javnim univerzitetima oformi i Katedra za romski jezik i književnost.

Predsjedavajući tog odbora Dervo Sejdić, koji je s predstavnikom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Adnanom Jasikom i dr. filoloških nauka Hedinom Sijerčić prezentirao „Okvirni akcioni plan u obrazovnim potrebama Roma/Romkinja 2018.-2022. godine“, koji je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, istakao je kako su, kroz prezentaciju tog dokumenta, govorili o standardizaciji i udžbeničkoj literaturi za izučavanje romskog jezika.

„Zaista sam sretan što sam imao priliku da razgovaram sa gospodom rektorima univerziteta u BiH“, kazao je Dervo Sejdić, koji je izrazio nadu da će uskoro svi građani imati priliku da izučavaju i romski jezik.

Rektor Univerziteta u Zenici i aktuelni predsjednik Rektorske konferencije BiH prof. dr. Damir Kukić napomenuo je kako su danas analizirali i nastavni proces te zadovoljni što su, u uslovima pandemije, „uspjeli održati onaj kvalitet koji je neophodan na svim javnim univerzitetima i Sveučilištu u Mostaru“. Napomenuo je i nastavak dobre saradnje s nadležnim ministarstvima Vijeća ministara BiH.

„Na neki smo način ostvarili i kontinuitet lobiranja za drugačiji pristup oporezivanju nesamostalne ili samostalne djelatosti, odnosno angažmana spoljnih saradnika na javnim univerzitetima u BiH. Ako bi ostali ovakvi prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u Fedraciji BiH, onda bi brojni fakulteti, jednostavno, bili zatvoreni“, upozorio je Kukić.

Sreća je, kazao je, što taj zakon do sada nije i usvojen, jer bi dovelo u pitanje sam duh visokog obrazovanja, kocept mobilnost te uzrokovalo brojne finansijske probleme fakultetima i univerzitetima.

„Ne bi bilo nikakvih razvojnih, strateških planova jer bi, za svaki studijski program koji otvarate, morali zaposliti sve potrebne nastavnike. To je, jednostavno, nemoguće“, upozorava Kukić.

Novi direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH prof. dr. Enes Hašić najavio je za naredni mjesec tematsku sjednicu Rektorske konferencije o akreditaciji studijskih programa, što je također obaveza iz procesa evropskih integracija.

 

Izvor: zenicainfo.ba