UNZE: Ozvaničen rad Centra za energetsku efikasnost

Organizacijom javnog predavanja o temi „Energetska tranzicija“ ozvaničen je rad Centra za energetsku efikasnost na Univerzitetu u Zenici koji je uspostavljen pri Mašinskom fakultetu.

Osim predstavnika menadžmenta Univerziteta, fakulteta, nastavnog osoblja, kao i šire akademske zajednice, promociji Centra prisustvovali su predstavnici resornog kantonalnog ministarstva i privrednih subjekata.

„Smatramo da imamo potencijal i kadrovski i infrastrukturni da se možemo ozbiljno uključiti u energetsku tranciju u Bosni i Hercegovini“, ukazao je rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr. Jusuf Duraković.

Bosna i Hercegovina se mora uključiti u energetsku tranziciju, opterećeni smo sa ogromnim emisijama stakleničkih plinova, polutanata i jednostavno, fosilna goriva moraju naći adekvatnu zamjenu, dodao je rektor Duraković.

Ekspert za energetsku efiklasnost, Nihad Harbaš podsjeća da se na svjetskom i evropskom tržištu dešavaju razni poremećaji u proizvodnji električne i toplotne energije, posebno sa cijenama.

„Iz toga razloga fokus treba staviti na energijsku efikasnost, kako bismo što više energije uštedjeli. Ono što slijedi u narednim godinama je ispunjavanje obaveza po potpisu ugovora o uspostavi Energetske zajednice, a s druge strane su finansijski mehanizmi gdje će Evropska unija i međunarodni akteri pomoći BiH u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije“, istakao je Harbaš.

Univerzitet u Zenici je odavno prepoznao ovu problematiku jer se od 2015. godine vode konkretne aktivnosti, podsjeća rukovodilac Centra, prof.dr. Nusret Imamović.

Pri tome naglašava da je od Vlade ZDK dobijena saglasnost za izradu dokumentacije oko studije izvodljivosti za instaliranje toplotnih pumpi na Univerzitetu u Zenici.

 

Izvor: zenicainfo.ba