UNZE: Prava studenata neće doći u pitanje

Na zajedničkom sastanku s predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Zenici, kojem su prisustovali prorektori, te predstavnici Upravnog odbora i Sindikalne organizacije Univerziteta, rektor prof. dr. Damir Kukić je upoznao prisutne sa sadržajem Rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, navode u saopćenju sa UNZE.

Na sastanku je iskazano uvjerenje da je UNZE, sklapajući ugovore sa spoljnim saradnicima, postupao u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju, te da neće dozvoliti da prava studenata budu dovedena u pitanje. To znači da će Rektorat Univerziteta učiniti sve, u okviru zakonskih odredbi, da se realizira nastava u ljetnom semestru ove akademske godine, kao i da se realiziraju predstojeći ispitni rokovi na način kako je to predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, Statutom i odlukama Senata Univerziteta u Zenici. Konstatirano je, također, kako je Univerzitet u Zenici prvi univerzitet u Bosni i Hercegovini koji je dobio institucionalnu reakreditaciju, te da se ovakvim rješenjem ne može osporiti dvadeset godina njegovog postojanja i njegovo djelovanje u budućnosti.

Koristeći legitimna sredstva, u okviru predviđenih pravnih procedura, Univerzitet u Zenici će uputiti Žalbu nadležnim organima s uvjerenjem da će to doprinijeti adekvatnom rješenju koje će omogućiti daljnje neometano funkcioniranje Univerziteta u Zenici, saopšteno je.