Upitnik za predstavnike dijaspore

Projekat Dijaspora za razvoj-D4D je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švajcarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Ovaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobijanja informacija od općine/opštine/grada Vašeg porijekla, da bi se obezbijedilo komuniciranje i dobijanje informacija od strane općine/opštine/grada Vašeg porijekla u skladu sa potrebama predstavnika dijaspore.

Odgovori koje dajete su anonimni i koristiće se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i općine/opštine/grada i pružanja usluge općine/opštine/grada prema predstavnicima dijaspore.

forms.gle/EAZZkdqzUVbBjn7PA