Upućen zahtjev za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća

Petnaest od ukupno 31 vijećnika Gradskog vijeća Zenica potpisalo je danas prijedlog za zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća. Vijećnici od predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica Diane Bešić traže da u skladu sa odredbama člana 85. i 86. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća, u petak, 21.02.2020. godine zakaže hitnu sjednicu vijeća radi razmatranja Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01.- 31.03.2020. godine.

S obzirom da pokušaji postizanja dogovora oko Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu, vođeni po pismenom pozivu gradonačelnika Fuada Kasumovića, tokom 17., 18. i 19. 02. 2020. godine u prisustvu svih predsjednika klubova političkih stranaka, samostalnih i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću, nisu bili uspješni, da je Grad Zenica i dalje u finansijskog blokadi zbog koje neopravdano trpe svi građani, a posebno najosljetljivije kategorije, 15 vijećnika stava je da ne postoji nijedan razlog da se Odluka o privremenom finansiranju konačno ne usvoji na hitnoj sjednici Gradskog vijeća.

U pozivu predsjedavajućoj Gradskog vijeća Zenica, 15 vijećnika navodi se kako je Zakonska obaveza GV Zenica bila da se usvoji Odluka o privremenom finansiranju, kao i da odgovornost za neuspjeh u pokušaju postizanja dogovora o prijedlogu Budžeta isključivo na strani vijećnika parlamentarne većine u Gradskom vijeću Zenica.