USPJEŠNI ZENIČANI U NORVEŠKOJ: Ena i Mirsad Selimović osnivači tour operatora “Heartland”

Heartland (srcolika zemlja, aludira na BiH) je tour operator čiji su osnivači Ena i Mirsad Selimović iz Zenice sa trenutnim prebivalištem u Norveškoj. Ovaj tour operator se bavi pružanjem usluga adrenalinskog turizma na području Bosne i Hercegovine. Primarno tržište kompanije je Kraljevina Norveška i ostale Nordijske zemlje, saopćeno je iz Ambasade BiH u Oslu.

Aktivan način života koji je sveprisutan u navedenim zemljama i razvijena kultura putovanja čini da se ponuda BiH i potrebe Nordijskih putnika poklapaju. Cilj je da se država Bosna i Hercegovina i sve njene raznolikosti kao i prirodne ljepote predstave potencijalnim putnicima.

Covid 19 je znatno usporio kretanje turista ali, kako navode iz Ambasade BiH u Oslu, optimistični su da će BiH dospjeti na listu omiljenih destinacija turista iz Skandinavije.

S tim u vezi jučer je održana sesija organizacije Charge.no tzv. Radilo se o prezentaciji 14 najuspješnijih start up biznisa polaznika Charge inkubator programa.

Prezentacija je bila namijenjena da se predstave biznisi potencijalnim investitorima koja je inkubator program osmišljen za pomoć i razvoj start up businessa u Norveškoj. Uslov za učešće u programu jeste da mjesto rođenja aplikanata nije Norveška. Sam program je usmjeren na bolju integraciju doseljenika u Norveško društvo i pružanje šanse da se iskoristi potencijal doseljenika a samim tim i obogati Norveška privreda.

Od 110 aplikanata koliko ih je bilo u januaru, Heartland je prošao u finale s idejom promocije bh. turizma te su izabrali 14 najboljih start up-ova.

S tim u vezi, kako objašnjava bračni par Selimović dobili su: novčanu podršku, pružanje usluga marketing stručnjaka, pravnih stručnjaka, računovodstvenih stručnjaka, pronalaženje partnera i interesanata kao i podrška u vidu bussines developera koji posjeduje već nekoliko uspješnih biznisa u Oslu.

Na prezentacijama je bio prisutan i Arnan Hukanović, instruktor paraglidinga koji već godinama upražnjava tu sportsku disciplinu te u njoj vidi veliki potencijal u BiH.

Jedan od partnera je i Ambasada BiH u Oslu pri čemu ambasador Nedim Makarević naglašava da je turizam u BiH privredna grana koja ima ogroman potencijal, međutim ljudi ne znaju šta i kako možemo ponuditi. S tim u vezi ovakve inicijative i pomoć pri incijativama su od izuzetnog značaja, navodi se u saopćenju.