Usvojen dokument okvirnog budžeta ZDK za period 2017.-2019.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Kantona za period 2017.-2019. godina. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju Zlate Marjanović za kantonalnog pravobranitelja i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Vlada je donijela Odluku o dodjeli jednokratne pomoći u visini od 40.000 KM za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom odrona stijenske mase. Na prijedlog Ministrstva za privredu donesena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na istraživanja i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Sokolica“ u općini Zavidovići na način da se naziv GPD „KRIVAJA-GRADNJA“ d.o.o, mijenja i glasi „ MGV Gradnja“ d.o.o. Također je na prijedlog ovog ministarstva donesen Zaključak o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i dva člana UO Agencije za privatizaciju kao i Javnog oglasa za upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora u privrednim društvima „rmk promet“ d.d. Zenica, TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, „Natron„ d.d. Maglaj. Naime, upražnjeno je ukupno 12 pozicija, a ukupno prijavljenih kandidata za sve pozicije je 10. Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela niz zaključaka o odobravanju sredstava i to: Muftiluku zeničkom 3000 KM za sufinasiranje manifestacije „Lastavica 2016.“, 1.500 KM Udruženju Centar za obrazovanje, sport i rekreaciju „Hasen do“ na ime sufinansiranja troškova organizacije 23. Ha se karete kupa Zenica 2016. godine, 800 KM Teniskom klubu „ Mladost“ iz Zenice na ime učešća Asje Salkanović na međunarodnom turniru u Hrvatskoj, 1.500 KM KK „Kengur“ Zenica na ime sufinsiranja troškova 18. Međunarodnog košarkaškog turnira za mlade „Kengur kup 2016. godine. Udruženju građana Sportski i naučno-istraživački klub „Atom“ je odobreno 1000,00 KM na ime podrške za alpinističku ekspediciju Mont Blanc 2016. godine. Po 600,00 KM je odobreno Biogradlja Lamiji i Šećibović Elmani za učešće na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi odnosno Evropskom prvenstvu u stonom tenisu u Hrvatskoj. Studentima Pravnog fakulteta UNZE: Heralić Ajli, Tabaković Almi, Bektić Emiru, Maglić Arneli i Bijelić Vedranu je odobreno po 200 KM na ime pokrivanja dijela troškova učešća na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Holandiji.