Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu

Među važnijim tačkama dnevnog reda, koje je danas razmatralo Gradsko vijeće Zenice, između ostalih su: Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenice u prošloj godini i Analiza opravdanosti izgradnje,upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području Zenice. Oba dokumenta su danas usvojena.

Prema usvojenom Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Zenice u prošloj godini, lani su ukupni budžetski prihodi i primici ostvareni u iznosu od oko 43, 7 miliona KM i u odnosu na planirane manji su za 16%, dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od oko 45 miliona maraka i  manji su u poređenju sa planiranim za 14%, dok je ostvareni deficit od oko 1,3 miliona planiran za pokriće ovogodišnjim gradskim budžetom.Najviše primjedbi u dužoj raspravi  imali su vijećnici SDA.

„Naša glavna primjedba se odnosila na lanjski utrošak sredstava višeg nivoa, odnosno za opredijeljena sredstva u iznosu od 125.000 KM namijenjenih za sanaciju posljedica izazvanih COVID-om, koje je Gradska uprava usmjerila za izgradnju i rekonstrukciju puteva, jer mislimo da je bilo mnogo prioritetnijih stvari“, pojašnjava Šerif  Patković,vijećnik SDA.

„2020. godina, zbog pandemije i smanjenja privrednih aktivnosti, bila je veoma teška godina, te je i Grad Zenica imao imao manji budžet u odnosu na planirani, ali uspjeli smo sve ono što je bila naša obaveza završiti u toj godini, vratiti dugove i najveće investicije pokrenuti i ja bih bio zadovoljan da i tekuća godina bude kao prošla“, ističe Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Vijećnici Gradskog vijeća Zenice danas su usvojili i Analizu opravdanosti izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području ovog grada i to na lokacijama Trg BiH, Trg Alije Izetbegovića, te na Mokušnicama. Odabrani model je model dodjele, odnosno zasnivanja ugovornog prava građenja sa privatnim partnerom, a suština je da privatni partner, čija ponuda nakon javnog poziva bude izabrana kao ekonomski najpovoljnija, dobija pravo građenja za izgradnju podzemnih garaža:

„Investitori su obavezni da pripreme projektnu dokumentaciju, da izgrade objekat, u određenom vremenskom periodu, koji je otprilike 25 godina, da održavaju visok standard parkiranja i da naplaćuju uslugu parkiranja od direktnih korisnika, a nakon 25 godina objekat vraćaju Gradu“, pojašnjava Mirsad Heleg, savjetnik gradonačelnika za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, napominjući i da se u gradski budžet izdavaja naknada za pravo građenja, koja će nakon završenog javnog poziva biti jednokratna, a nakon što se izvrši povrat investicije, otprilike 15 godina poslije početka čitavog aranžmana, privatni investitor će biti obavezan da izdvaja određen iznos u gradski budžet, ponovo kao naknada za uspostavljeno pravo građenja, a koji će otprilike biti 8 do 10 % njegove operativne dobiti.

Gradsko vijeće danas je, između ostalog, usvojilo i Prijedlog Odluke o preuzimanju zemljišta iz posjeda OŠ Ahmed Muradbegović Zenica za potrebe izgradnje ambulante u Pojskama, Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Centar jedan, te Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja.

 

Izvor: zenicainfo.ba