Vijeće ministara prihvatilo zaduženje od 340 miliona eura za 35 kilometara autoputa

Iznos predloženog kredita je 340 miliona evra, sa alokacijom na Federaciju BiH, uključujući šest godina grejs perioda i period otplate od 19 godina.Projekat se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na ovoj trasi, oko 35 km duge dionice autoputa panevropskog Koridora 5C. Dionica Medakovo – Poprikuše se sastoji od dva dijela, i to Medakovo – Ozimice i Ozimice – Poprikuše. Na ovoj trasi je i tunel dužine 1.800 metara, te dvostrana odmorišta Tugovo i Galovac.

Generalno, radi se o dionici između Žepča i entitetske linije prema sjeveru.

Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koju je prethodno usvojila lokalna zajednica. Od Tatarbudžaka se trasa spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase magistralne ceste i željeznice, s jedne, te korita rijeke Bosne, s druge strane.

Dalje, trasa uglavnom ide tim koridorom do početka naredne dionice Poprikuše – Zenica sjever. Trasa dodiruje naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo Polje i u Golubinji završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše.

Na ovoj trasi je predviđeno 10 mostova dužina od 35 metara do najdužeg od 406 metara. Uglavnom su veći i zahtjevniji objekti projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela dužina od 225 do 770 metara, te jedno odmorište.