Više od 1.150 osoba posjeduje diplomatski pasoš BiH

Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara tokom proteklih pet godina izdalo je ukupno 1.154 diplomatska pasoša koja su trenutno važeća, a onima koji su izgubili pravo na posjedovanje diplomatski pasoši su poništeni, potvrdio je načelnik Kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva Nebojša Regoje.

On je istakao da trenutno niko nije u posjedu diplomatskog pasoša, a da mu to pravo ne pripada.

Regoje pojašnjava da su zvaničnici, organi, organizacije, odnosno institucije u BiH čiji funkcioneri imaju pravo na posjedovanje diplomatskog pasoša navedeni u listi A i listi B u Pravilniku o izdavanju diplomatskih pasoša i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika.

“U periodu od 2. marta 2015. godine do 3. marta ove godine ukupno su izdata 1.154 diplomatska pasoša koja su trenutno važeća, a što uključuje sve kategorije nosilaca prava – trenutni zvaničnici i članovi njihovih porodica, diplomate u sjedištu Ministarstva inostranih poslova i diplomatsko-konzularnoj mreži i članovi njihovih porodica”, rekao je Regoje.

Regoje je konstatovao da ovaj broj praktično gotovo svakodnevno varira jer za izvjestan broj lica i članova njihovih porodica prestaje pravo na posjedovanje diplomatskog pasoša ili ističe period važenja.

Prema podacima Ministarstva, ukupno 37 bivših političkih funkcionera, ambasadora i drugih zvaničnika nije vratilo diplomatske pasoše u sjedište Ministarstva nakon što su izgubili pravo da ih koriste.

U odgovoru Savjeta ministara na pitanje samostalnog poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH Damira Arnauta navedeno je da 37 lica “shodno pravilniku o izdavanju diplomatske isprave nema pravo na posjedovanje iste”, te da je “organizaciona jedinica Ministarstva inostranih poslova tokom sačinjavanja tabelarnog pregleda izvršila elektronsko poništenje pasoša”.

Pored toga, iza imena i funkcije zvaničnika koji više nemaju pravo na diplomatski pasoš, navedeno je da “uvidom u raspoloživu dokumentaciju diplomatski pasoš nije vraćen, niti je fizički poništen”.

Arnaut je pitanja postavio 20. augusta prošle godine, a Savjet ministara je odgovor dao na sjednici održanoj 23. januara ove godine.