Vlada FBiH: Sredstva Federalnoj upravi i Federalnom štabu civilne zaštite

Vlada Federacije BiH je danas, na hitnoj i telefonski održanoj sjednici, Federalnoj upravi civilne zaštite odobrila izdvajanje od 4.950.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Ovaj iznos je namijenjen za nabavku sredstava i opreme u uslovima pogoršane epidemioloske situacije izazvane koronavirusom (COVID 19) na podrucju FBiH.

Federalnom štabu civilne zaštite Vlada je danas dala saglasnost za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini, u ukupnom iznosu do 7.000.000 KM.