Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog odluke o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca 2022. godine

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar- mart 2022. godine.

Prijedlogom odluke je utvrđen iznos privremenog finansiranja FBiH, do donošenja Budžeta  FBiH za 2022. godinu, za prva tri mjeseca od 1.116.181.228 KM, a na temelju tromjesečnog prosjeka izvršenja Budžeta Federacije BiH u periodu januar- septembar 2021. godine.

Prema obrazloženju, zakonska obveza za donošenje Odluke o privremenom finansiranju propisana je u članu 35. Zakona o Budžetima u FBiH.

Vlada Federacije BiH je na 297. sjednici održanoj 30.12.2021. godine razmatrala Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku s ciljem  osiguranja sredstava potrebnih za nesmetano izvršenje obveza iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i penzija.

Na 29. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj danas,24.1.2022. godine, prilikom utvrđivanja procedure za razmatranje Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, odlučeno je da on ne bude razmatran po hitnom, već u redovnom postupku.

Prema članu 35. Zakona o Budžetima u BiH, ako  Parlament ne donese budžet prije početka fiskalne godine, privremeno se, na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta. Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Parlament. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembra prethodne godine. Shodno tome, Vlada Federacije BiH je pripremila Odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart 2022. godine.

Privremeno finansiranje Federacije BiH za period januar-mart 2022. godine utvrđeno je na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja za devet mjeseci 2021. godine u iznosu od 1.116.181.228 KM. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart 2022. godine finansirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom periodu.