Vlada FBiH: Uvezivanje staža za 371 radnika

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj, 151. hitnoj telefonskoj sjednici, donijela izmjene dvije odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava za uvezivanja radnog staža za ukupno 371 zaposlenika.

Prva odluka se odnosi na odobravanje 2.171.661,04 KM ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije, za 270 zaposlenika PS Vitezit d.o.o. Vitez.Istovremeno je izmijenjena i odluka o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem penzionisanja 101 zaposlenika četiri privredna društva u iznosu od 918.725,29 KM.

Privrednom društvu MI „Fering” d.d. Gračanica u stečaju odobrena je dodjela 172.808,55 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za devet radnika, Krivaji Mobel d.o.o. u stečaju 130.225,62 KM za 47 radnika, PD Rudstroju d.d. Kakanj 193.905,91 KM za 13 radnika i Aluminiju d.d. Mostar 421.785,21 KM za 32 radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će, nakon zaključenja ugovora s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.


ZAJEDNIČKE SOCIO-EKONOMSKE REFORME 2019.-2022.

Na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića Federalna vlada danas je utvrdila prijedlog akta koji će biti upućen Vijeću ministara BiH za usvajanje dokumenta „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022.“.

Na sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa entitetskim premijerima, održanom 26. 12. 2019. godine, dogovoreno je da bi bilo veoma značajno da i Vijeće ministara BiH usvoji dokument pod istim nazivom i u istom tekstu u kome su ga 10.10.2019. usvojile vlade entiteta.

Ovaj dokument pripremljen je u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Sarajevu, te uz podršku Ambasade Velike Britanije.

On predstavlja nastavak reformskih procesa koji su definisani još kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015.-2018. godina. Politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022. godina”, u potpunosti su usaglašene s Programom ekonomskih reformi za period 2019.-2021. godina i bile su osnova i za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020.-2022. godina.

Ključne reformske politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022. godina” su podijeljene u četiri oblasti, a to su Održiv i ubrzan ekonomski rast, Reforma javnih preduzeća, Reforma zdravstvenog sektora i Politike koje pružaju prilike mladima i drugima kategorijama.

USVOJEN IZVJEŠTAJ TIMA ZA PREGOVORE U POSTUPKU MEDIJACIJE SA SEKRETARIJATOM ENERGETSKE ZAJEDNICE

Vlada Federacije BiH je usvojila Izvještaj Tima za pregovore BiH/Federacije BiH u postupku medijacije u predmetu ECS-10/18 sa Sekretarijatom Energetske zajednice od 19.12.2019. godine. Pokrenuta je inicijativa prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u skladu s Proceduralnim aktom Sekretarijata Energetske zajednice 2018/05/ECS od 25.10.2016. godine o uspostavi Centra za rješavanje sporova i pregovaranje, od ovog sekretarijata u predmetu ECS-10/18 zatraži novi rok za dostavljanje odgovora na Otvoreno pismo ove zajednice upućeno Bosni i Hercegovini 26.3.2019. godine.

Federalni premijer je zadužen da inicijativu uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Istovremeno Federalna vlada je obavezala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da odmah pokrene nabavku usluge nezavisnog konsultanta za izradu ekonomsko-pravne studije o karakteru Garancije Federacije BiH, izdate u korist Cexim banke, u sklopu Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla na osnovu važećih bh. i federalnih propisa kao i relevantne regulative EU o sistemu državne pomoći, koja će služiti u daljem postupku pred Energetskom zajednicom.

OSTALE ODLUKE

Federalna vlada je danas produžila do 30.6.2020. godine  važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odobreno je izdvajanje 300.000 KM Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz ovogodišnje Tekuće rezerve Vlade FBiH Općini Vitez za ponovno pokretanje proizvodnje u PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Izmijenjena je i dopunjena odluka programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih od poplava i klizišta, utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Tako je općinama Konjic, Žepće i Zavidovići odobreno po 100.000 KM za sanaciju šteta i obnavljanje oštećene infrastrukture na njihovom području.

Donesene su dvije odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH za Općinu Olovo u visini od 200.000 KM i Općinu Žepče 130.000 KM kao finansijska pomoć.

Iz Tekuće rezerve je odobreno 150.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta  za nabavku koncertnog klavira Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobreno je 100.000 KM od čega za pomoć Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 60.000 KM, a Pučkoj kuhinji u Mostaru 40.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata, Vlada FBiH je danas dala prethodne saglasnosti za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Seada Rešidbegovića, Izudina Džapića i Vanje Bajrami, za vršioce dužnosti članova NO ovog javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže za period do tri mjeseca.

Ove odluke stupaju na snagu danom donošenje i bit će objavljene u „Službenim novinama FBiH“, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.