Za 83 radna mjesta prijavilo se 1.439 ljudi

Kolika je zaintresovanost za zapošljavanjem u Kaknju ali uopšte za posao rudara pokazuje podatak da se na konkurs za popunu 83 radna mjesta u Rudniku mrkog uglja prijavilo 1.439 osoba. – Dobili smo 1.650 koverti. Neki su se prijavljivali sa više koverti jer je u pitanju devet vrsta radnih mjesta. Kad je komisija sve prebrojala bilo je 1.439 osoba. Uprava Rudnika je imenovala komisiju i kazala im da kriteriji kojim se komisija treba rukovoditi su da sa Biroa nezaposlenih prvo uzme svu djecu poginulih boraca koji su nezaposleni, a ispunjavaju uslove, a onda svu razliku da popuni demobilisanim borcima koji ispunjavaju uslove, a takođe nemaju posla i na Birou su. Takođe, da četiri mjesta ostave za osobe hrvatske nacionalnosti koji su se prijavili, a na osnovu broja prijava, kazao nam je Kasim Alajbegović, direktor RMU Kakanj. On je pojasnio da RMU Kakanj trenutno ima 1.660 uposlenih, a da se na posao za 83 radna mjesta prijavilo gotovo onoliko koliko ovaj ugljenokop ima zaposlenih.