Za projekte zaštite zraka 1.369.800 KM

Pravo na korištenje sredstava, koje je na osnovu javnog poziva dodijelio Fond za zaštitu okoliša FBiH, bit će dodjeljeno za 26 projekata koji se odnose na zaštitu zraka.

Ukupna sredstva Fonda za ove projekte iznose 1.369.800 KM.

LOT 3: Projekti zaštite zraka