Za Sindikat BiH neprihvatljiv Zakon o ustupanju radnika

Za Sindikat BIH, Zakon o ustupanju radnika je neprihvatljiv iz više razloga, ustvrdio je Kenan Mujkanović, predsjednik kantonalnog odbora Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

“Temeljna svrha ovog Zakona je dalja liberalizacija i fleksibilizacija tržišta rada,“kupoprodaje“ i „rentanja“ radne snage, svakako u interesu poslodavaca, a ne radnika”, smatra Mujkanović.

Pri tom podsjeća da je ovim zakonom propisano da se ugovor o ustupanju radnika ne može zaključiti radi zamjene radnika kod poslodavca korisnika kod kojeg je organizovan štrajk, osim obezbjeđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje štrajk. Komentar na ovaj prijedlog je suvišan, kaže Mujkanović.

Najspornija odredba ovog Zakona kaže da se ugovorom o ustupanju radnika može zaključiti najviše do 50 posto radnika u odnosu na ukupan broj kod poslodavca korisnika u momentu zaključivanja ugovora, a izuzetno od ovog stava, za ustupanje najviše do 80 posto radnika u odnosu na ukupan broj kod poslodavca korisnika. Drugim riječima,ako poslodavac ima svojih 300 radnika, može u „najam“ uzeti još dodatnih 240 radnika.

U Sindikatu BiH ukazuju da se postavlja više nedoumica od toga kakav će biti radno-pravni status i položaj unajmljenih radnika, njihova zaštita, plaće i ostala prava, do toga da li će postojati jednakost u tretmanu, te ko će sve to pratiti.

Zakon o ustupanju radnika razmatran je jučer u Mostaru na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju BiH, nakon dvije godine pauze u radu ovog tijela.

Sindikalnu stranu su predstavljali predstavnici 7 granskih sindikata.

Na dnevnom redu je bio i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH po prijedlogu UPFBiH, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

 

Izvor: zenicainfo.ba