Za unapređenje privrede u budžetu Grada Zenica osigurana sredstva u iznosu od 300.000 KM

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica na 34. sjednici koja je održana 05.03.2019.godine raspravljali su, između ostalog o Prijedlogu Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, Izvještaju o radu Gradskog vijeća za 2018. godinu, Izvještaju o radu Gradske narodne kuhinje Zenica u 2018. godini, Izvještaju o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja putne infrastrukture za 2018. godinu te Izvještaju o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2018. godinu. 

Na samom početku sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, a potom i Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2018. godinu. 

Razmatrane su Informacija o realizaciji Programa mjera za unapređenje poljoprivrede u 2018. godini na području grada Zenica i Informacija o realizaciji podsticajnih mjera za unapređenje privrede za 2018. godinu. 

Kada je riječ o Programu mjera za unapređenje poljoprivrede najviše podsticajnih sredstava u 2018. godini utrošeno je za biljnu i animalnu proizvodnju te sufinansiranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi. 

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog Programa mjera za unapređenje poljoprivrede za 2019. godinu na području grada Zenica. Za realizaciju ovog Programa u budžetu Grada Zenica planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 KM. 

Uz pohvale za rad Službe za privredu i upravljanje razvojem vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji podsticajnih mjera za unapređenje privrede za 2018. godinu i usvojili Prijedlog Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području grada Zenica.   

Kao što je poznato, u budžetu Grada Zenica za 2018. godinu prvi puta su predviđena sredstva za podsticaje u oblasti privrede. Program mjera za unapređenje privrede u protekloj godini izrađen je u skladu sa evropskim aktima za mala i srednja preduzeća, BFC kriterijima, kao i dogovorima sa dva udruženja poslodavaca koja djeluju na području grada Zenica i uz konsultacije sa Privrednim savjetom Grada Zenica. 

Za unapređenje privrede za 2019. godinu u budžetu Grada planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM, a bit će usmjerena na podršku postojećim obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima, start-up projektima, ženskom preduzetništvu te razvoju preduzetništva mladih. U odnosu na prošlogodišnji Program mjera za unapređenje privrede novina je maksimalan iznos podsticaja za zapošljavanje 3.000 KM po osobi bez obzira na stručnu spremu, kao i uslov da su lica koja se zapošljavaju prethodno evidentirana u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro rada minimalno jedan dan prije objave javnog poziva.

Mladima sa područja grada Zenica koji budu aplicirali za podsticajna sredstva biće obezbijeđena edukacija iz oblasti preduzetništva kako bi kvalitetno razvili svoje ideje i biznis planove.

Na ovoj sjednici usvojeni su Plan održavanja putne infrastrukture za 2019. godinu te Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede na području grada Zenica za 2019. godinu.

Plan ulaganja u putnu infrastrukturu podrazumijeva realizaciju 22 projekta, a uglavnom je sačinjen prema iskazanim prioritetima mjesnih zajednica sa područja grada Zenica, stvarnim potrebama na terenu i stepenu hitnosti za realizaciju.