Za zaštitu od poplava u ZDK uloženo milion KM

Podizanje većeg stepena sigurnosti od poplava stalni je zadatak, na kojem Agencija za vodno područje rijeke Save neprekidno djeluje, usavršavajući različite segmente rada, ali i realizujući brojne projekte zaštite od poplava na vodotocima prve kategorije, za koje je i nadležna.

Preventivno djelujući u zadnjih 5 godina, ova Agencija na vodotoke prve kategorije i zaštitne vodne objekte na prostoru Federacije BiH izdvojila je ukupno 26 miliona maraka, a za iste namjene Agencija u radove do kraja godine planira uložiti i nova sredstva.

„Prošla godina bila je hidrološki loša godina, pa je lani bio čak 121 kišan dan, što je uticalo na radove koje smo planirali, pa ih nismo sve ni mogli obaviti, te je dio radova iz 2018. godine prenesen u ovu godinu, koja je u dosadašnjem dijelu bila također hidrološki dosta loša“, navodi Sejad Delić direktor Agencije za vodno područje rijeke Save, ističući da su za predviđene radove na prevenciji odbrane od poplava do kraja ove godine također na vodotocima prve kategorije na prostoru Federacije BiH, planirali uložiti sredstva od 4 do 4,5 miliona maraka.

I na prostoru ZDK u tekućoj godini Agencija za vodno područje rijeke Save predvidjela je radove na prevenciji odbrane od poplava.

„Od toga na teritoriji ZDK  izdvojili smo 450.000 KM za uređenje korita rijeke Usore u općini Doboj Jug,  zatim 400.000 maraka u nastavak radova uređenja korita rijeke Bosne u Visokom, i 200.000 maraka za iste radove, ali u Žepču“, dodaje Delić.

 

Izvor: zenicainfo.ba