Zaključci sa 20. hitne sjednice Stručne službe Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona održala je 20. (hitnu) sjednicu koja je sazvana u okolnostima epidemije COVID-19 i održana prema protokolu prilagođenom  trenutnoj situaciji uzrokovane pojavom i pandemijom koronavirusa. Na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red od četiri tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda u okviru hitnog postupka razmatrane su i donesene Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. Ovim izmjenama osigurana su dodatna finansijska sredstva za borbu i saniranje posljedica pandemije koronavirusa u iznosu od 7 (sedam) miliona KM. Ukupni prihodi izmjenjenog budžeta sada iznose 393.882.640 KM.

Drugom tačkom je u hitnom postupku donesen Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede. Izmjene će omogućiti Ministarstvu za privredu pravni osnov za izmjenu Programa utroška budžetskih sredstava u situacijama kada nastupe izvanredne okolnosti, pa će tako i u novonastalim uslovima pandemije koronavirusa omogućiti da se finansijska sredstva namijenjena poticanju male privrede mogu koristiti za saniranje posljedica nastalih u poslovanju subjekata male privrede u periodu dok je na snazi Odluka Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće usrokovane pojavom koronavirusa.

U okviru treće tačke dnevnog reda u skraćenom postupku donesen je Zakon o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica. Ovaj zakon propisuje da se zdravstvena djelatnost koju obavlja Bolnica, pruža u okviru različitih oblika (klinika, odjel, odsjek), a od broja kadra, te stručnih i naučnih zvanja zaposlenih, će zavisiti da li će pojedina specijalistička djelatnost biti organizirana kao klinika ili odjel. Na ovaj način će se omogućiti nova organizacija postojeće Kantonalne bolnice Zenica čime će se steći uvjeti za dodjelu naziva univerzitetska bolnica.

Na kraju zasjedanja poslanici su donijeli Odlluku o dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Dopunama su stvoreni uvjeti da se u određenim okolnostima predvide i mogućnosti održavanja sjednica Kolegija Skupštine i sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona telefonskim putem, te elektronskim putem-online uz korištenje online konferencijskog sistema ili drugim oblikom elektronske komunikacije, te se shodno tome prilagođava i način diskusije, glasanja i drugih procesa za vrijeme trajanja sjednica.