Završeni radovi na asfaltiranju puteva u mjesnim zajednicama Janjići i Topčić Polje

Okončani su radovi na sanaciji i asfaltiranju makadamskog puta uz potok Baretnjak u Mjesnoj zajednici Topčić Polje.

Shodno objektivnim potrebama i stanju na terenu, izrađen je Elaborat za sanaciju i asfaltiranje predmetne ulice u dužini oko 500,00 metara.

Radi se o cesti koja predstavlja jedinu putnu komunikaciju kroz selo, a koja je u potpunosti uništena u poplavama 2014. godine.

Iz Budžeta Grada Zenica za asfaltiranje ovog makadamskog puta je uloženo 74.763,00 KM.

Dionica makadamskog puta nakon sanacije presvučena je novim slojem asfalta debljine sedam centimetara.

Radove je izvela firma “GEO-PUT” d.o.o. Maglaj.

Radove u MZ Topčić Polje obišao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Otkako sam preuzeo funkciju Gradonačelnika, moja je parola da svi ljudi u selima i mjestima udaljenim od grada trebaju imati normalan prilaz svojim kućama, kao i svu infrastrukturu koju imaju stanovnici u gradu. Gradska uprava Zenice sa mnom na čelu radi u skladu sa tim principima. Projekat sanacije i asfaltiranja ovog uništenog puta je realizovan u sklopu investicionog održavanja putne infrastrukture za 2020. godinu, a na osnovu prethodno iskazanih potreba mještana Topčić Polja“, rekao je gradonačelnik Kasumović.

Osim ovog projekta, jučer (19. oktobra 2020. godine) su završeni i radovi na asfaltiranju puta u ulici Janjički slapovi u MZ Janjići.

Put u naselju Janjički slapovi bio je oštećen usljed dužeg perioda eksploatacije.

Sanacija je podrazumijevala radove na asfaltiranju puta sa izgradnjom bankina.

Sanirani put je širok 3,50 metra, dok je širina bankina 0,40 metara.

Vrijednost izvedenih radova čiji je naručilac Grad Zenica je 100.886,76 KM.

Danas i sutra je planirano asfaltiranje ulice Zvečajska (MZ Raspotočje) i puta za Čekote (MZ Gornja Gračanica).

 

Izvor: zenica.ba