Završni radovi na izgradnji pješačke staze na Kamberovića polju

U toku su završni radovi na izgradnji nove pješačke staze na desnoj obali rijeke Bosne, lijevo od Jalijskog mosta.

Nova staza dužine oko 300 metara i širine 1,7 metara, od ukrasne betonske galanterije, omogućit će normalno kretanje pješaka duž ovog dijela parka na Kamberovića polju. Projekat je realizovan zajedničkim sredstvima Grada Zenica i Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Cilj Gradske uprave kroz realizaciju ovog projekta bio je da se obezbijedi pristup zelenim površinama u urbanom dijelu Grada i na taj način poboljša kvaliteta življenja, a građani potaknu da borave u prirodi baveći se rekreacijom i šetajući.