ZDK: Sindikat državnih službenika traži veću platu

Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH pregovarao je danas sa zvaničnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona oko pitanja utvrđivanja osnovice za 2020. godinu, isplatu regresa za tekuću godinu, te pitanju isplata po tužbama i presudama.

Obzirom da rastu troškovi života naši zahtjevi su da se isplaćuje topli obrok u nivou 1 posto, poštivanje odredbi kolektivnog ugovora vezanih za godišnji odmor, a u narednim danima nastavljamo pregovore za povećanje osnovice plate“, izjavio je na press konferenciji Samir Kurtović, predsjednik Federalnog granskog sindikata.

Samir Kurtović

Prema njegovim riječima, postoji realna osnova da se povećaju primanja zaposlenima u organima uprave ZDK i time usklade sa primanjima ostalih budžetskih korisnika u okviru iste stručne spreme.

Na pregovorima je potvrđeno da će isplata regresa za 2021. godinu biti 3. novembra.

Govoreći o potrebi povećanja plata, Kurtović je podsjetio da je trenutna osnovica plate 300 KM, tako da je, na primjer, neto plata referenta, uz koeficijent 2,30 oko 650 maraka, što je minimalno i stoga se traži povećanje od minimalno 10 posto.

Potraživanja po tužbama zbog neprimjene kolektivnih ugovora dostižu blizu 300 miliona maraka i Vladi ZDK smo predložili da se ponude vansudske nagodbe, onako kako je riješila federalna vlada.

Bez obzira na redovne isplate po Zakonu o izvršenju budžeta, mislimo da treba ponuditi i model vansudske nagodbe“, kazao je Kurtović.

 

Izvor: zenicainfo.ba