ZEDA: Završen drugi ciklus 2D crtanja i 3D modeliranja projekta

U periodu od aprila do juna 2021. godine, u Agenciji ZEDA je realizovan drugi ciklus programa edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa.

Na ovaj način, kreirane su  prilike za studente i nezaposlene za sticanje novih kvalifikacija radi unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i lakše zaposlenje.

Edukaciju iz oblasti 2D crtanja i 3D modeliranja (AutoCAD i Fusion 360) pohađalo je 20 učesnika u drugom ciklusu.

Praktični dio obuke provodio se u preduzećima koji su partneri na projektu Domus Arredi d.o.o., RM-LH d.o.o., i Glovis d.o.o.

Nekoliko učesnika ovih edukacija iz prvog ciklusa već je dobilo priliku da zahvaljujući novim kompetencijama počnu raditi u domaćim preduzećima, a isto očekujemo za učesnike drugog ciklusa o čemu ćemo obavijestiti poslodavce.

Implementacija ovog projekta je počela u oktobru 2020. godine, a projekat je imao za cilj unapređenje konkurentnosti kompanija kroz programe edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa.

Ovaj projekat finansirao je USAID WHAM, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.032,92 KM.