Zenica: Nabavka opreme za sistem uzbunjivanja

Gradska uprava u Zenici intenzivirala je aktivnosti na nabavci i ugradnji sirena za uzbunjivanje građana.

“Ranija oprema koja je bila u upotrebi tokom ratnih i poratnih godina više nije mogla da koristi svrsi a njeno stavljanje u funkciju je onemogućeno prestankom rada privrednih subjekata iz bivše zajedničke države koji su proizvodili potrebne dijelove”, pojašnjava Almir Sarajlić, pomoćnik gradonačelnika u Službi civilne zaštite.

Tokom poratnih godina u više navrata je ovo pitanje aktualizirano, ali se sve završavalo na pokušaju nabavke nove opreme jer se radi o skupom projektu.

Novi konkretni potezi poduzeti su 2017. godine izradom elaborata i projekta koji definiše šta će se nabaviti i gdje će biti lokacije za opremu za uzbunjivanje, a ovih dana je sačinjena zvanična obavijest o nabavci.

Almir Sarajlić

“Uglavnom se radi o modernim, elektronskim uređajima koji moraju zadovoljiti EU standarde, pri čemu će Gradska uprava ovaj projekat realizovati fazno”, ističe Sarajlić.

Podsjeća da se uređaji za uzbunjivanje koriste u situacijama kada je građanstvo potrebno upozoriti na nadolazeću opasnost, ili za neke druge situacije kao što je naprimjer obilježavanje godišnjica genocida u Srebrenici, što je praksa u nekim lokalnim sredinama.

Okvirni iznos za prve dvije faze nabavke i ugradnje sirena za uzbunjivanje je oko 150.000 KM, dok bi cjelokupan iznos projekta bio vrijedan oko 550.000 KM.

 

Izvor: zenicainfo.ba