ZENICA: Obavijest o proljetnoj deratizaciji

Gradska uprava Zenica obavještava stanovnike  da će se  obavezna preventivna sistematska deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Zenica provoditi u periodu od 17.maja  do 30. juna 2021. godine.

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju će organizovati i sprovesti, prema pripremljenom rasporedu ovlaštene ekipe uz nadzor u skladu sa zakonskim i podzakonskim obavezama.

Molimo građanstvo da sarađuje s ekipama koje će provoditi  deratizaciju, dezinfekciju i dezinskeciju, da omoguće neometan ulazak u prostorije koje su predmet deratizacije. Tokom postavljanja mamaka nije dozvoljen pristup neovlaštenim licima niti kućnim ljubimcima.

Obavještavamo građane da nije dozvoljeno  postavljene mamke dirati  niti premještati.

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2021. godine preuzmite ovdje.