ZENICA: Pripreme za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Zenica mogla bi se održati do kraja decembra, saznajemo danas u Gradskoj upravi.

Sekretar Gradske uprave, Selver Keleštura podsjeća, da je Statutom Grada precizirano da nakon potvrde rezultata Lokalnih izbora i objave u Službenim novinama, teče rok od mjesec dana za sazivanje konstituirajuće sjednice.

“Po našim informacijama rezultati su objavljeni danom potvrđivanja, 16. decembra, pri čemu je u toku štampanje certifikata novoizabranim vijećnicima i čim budu dostavljeni ide se na potpisivanje izjava o prihvatanju mandata i zakazivanju prve sjednice“, ističe Keleštura.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća može biti održana ako joj prisustvuje najmanje natpolovična većina novoizabranih vijećnika.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjedavajući, odnosno zamjenik predsjedavajućeg prethodnog saziva 2016-2020, a vodi je najstariji vijećnik.

Dnevnim redom je predviđeno davanje svečane izjave vijećnika, izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća i tri člana Radnog predsjedništva.

Predviđen je i izbor članova Komisije za izbor i imenovanja.

 

Izvor: zenicainfo.ba