ZENICA: Sporazum Grada i Eko foruma za zdraviji okoliš

Eko forum Zenica i Grad Zenica potpisali su sporazum o saradnji. Prioriteti saradnje su borba za zdrav okoliš, uz uvažavanje principa održivog razvoja i balansa između ekonomskog prosperiteta i zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, participativna demokratija zaštite okoliša, transparentnost i poštivanje zakona.

Prof. Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica podsjeća da je saradnja nevladinog sektora i bivše općinske vlasti ozvaničena sada već daleke 2008. godine, ali se taj sporazum nije provodio u praksi.

“U dosadašnjoj praksi počesto smo nailazili na zatvorena vrata, ne samo sa Gradom, nego i sa Kantonom, ministarstvima, drugim institucijama i sada, novim sporazumom, želimo da tu saradnju unaprijedimo”, izjavio je prof. Lemeš.

Samir Lemeš

Stručna saradnica za ekologiju u resornoj gradskoj Službi, Jakuta Imširović ukazuje da sporazum podrazumijeva međusobnu saradnju s ciljem poboljšanja kvaliteta okoliša u gradu Zenici.

Jakuta Imširović

Grad Zenica i Eko forum su pozvali i druge nivoe vlasti i nevladine organizacije da zajednički rade na unapređenju međusobne saradnje u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima.

 

Izvor: zenicainfo.ba