Zenica u UNDP projektu “Unapređenje procesa prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) u klimatski osjetljivim sektorima u BiH”

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini započeo je provođenje projekta pod nazivom: “Unapređenje procesa prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) u klimatski osjetljivim sektorima u Bosni i Hercegovini (BiH)”, kojeg finansira Zeleni klimatski fond (GCF).

Cilј Projekta je da se unaprijedi planiranje prilagođavanja na klimatske promjene u BiH s fokusom na sektorski pristup, nadogradnja baze znanja za prilagođavanje,postavlјanje srednjeročnih prioritetnih intervencija za prilagođavanje, izgradnja institucionalnih kapaciteta za integraciju prilagođavanja na klimatske promjene i demonstriranje inovativnih načina finansiranja prilagođavanja na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.

Jedna od značajnih aktivnosti projekta vezana je za buduće investicije u prilagođavanje na klimatske promjene u svim sektorima i izradu strategije finansiranja koja će inkorporirati analize entitetskih, sektorskih i općinskih/gradskih finansijskih potreba za prilagođavanje na klimatske promjene. Uzimajući u obzir da je Grad Zenica u posljednjem periodu realizirao brojne projekte s ciljem umanjenja uzroka i posljedica klimatskih promjena, UNDP je odabrao Zenicu kao jednu od četiri jedinice lokalne samouprave u kojima će se projekat provoditi. Dana 07.11.2019. godine održan je inicijalni sastanak u sklopu projekta, a posjeta inostranih stručnjaka gradskoj administraciji očekuje se u posljednjoj sedmici novembra.

Eksterni stručnjaci iz oblasti klimatskih promjena i finansiranja projekata će zajedno sa timom iz Gradske uprave Zenica razviti i testirati inovativne strategije finansiranja ulaganja u prilagođavanje na klimatske promjene, a rezultati strateških dokumenata koji će se izraditi na lokalnom nivou, služit će kao ulazni pokazatelj za strategije na državnom nivou.