Uspostavljen Adresni registar u Općini Tešanj

Javnosti je predstavljen Adresni registar Općine Tešanj. Riječ je o projektu u kojem su adresnim brojem označeni svi objekti na području cijele općine Tešanj, uz uspostavu elektronske baze u kojoj su uneseni svi podaci uključujući i lokaciju svih objekata. –  Na kraju smo još jednog uspješnog projekta i kako se čini prvi smo u Federaciji BiH uspostavili moderan Adresni registar. Organizirano i sistematski smo obilježili sve objekte na prostoru cijele općine i uspostavili elektronsku bazu sa svim potrebnim podacima. Dosadašnje obilježavanje adresa u BiH je uglavnom bilo jednokratna aktivnost, bez prateće baze i bez ažuriranja podataka. Mi smo htjeli više od toga. Bosna i Hercegovina je na početku izgradnje savremenog adresnog sistema i morali smo trasirati put i rješavati brojne dileme. Važno je naglasiti da je sve bilo besplatno za građane. Također, Adresni registar je još jedan korak u našim nastojanjima kreiranja poslovnog ambijenta i podizanja razine konkurentnosti naše Općine, izjavio je Suad Huskić, načelnik općine Tešanj. Svečanim postavljanjem prve pločice sa brojem 1. na zgradu Općine Tešanj, u martu 2016. godine počela je implementacija projekta Adresni registar u općini Tešanj. Tokom ovog perioda, postavljeno je 15.182 kućna broja i naziva ulica i trgova. Uspostavljanjem Adresnog registra, instalirana je i kompletirana elektronska baza podataka sa osnovnim podacima i grafičkim prikazom (GPS podacima) svih objekata (geoinformacioni sistem) na području općine Tešanj. Vrijednost projekta je 69.000 KM (jer smo većinu stvari sami uradili), a sredstva su obezbjedili Općina Tešanj i Švedska fondacija CILAP. Izvođač radova bila je firma  Eurovez iz Tešnja.