Okrugli stol na temu „Šta je nama Kulin ban?“

U organizaciji Foruma građana Zenice i zeničkog univerziteta, na Pravnom fakultetu održan je Okrugli stol na temu „Šta je nama Kulin ban?“.  

Ovom prilikom govorilo se o značaju srednjovjekovne baštine Zenice na historijskoj,  kulturološkoj, identitetskoj, turističkoj i privrednoj razini.

Kompletan period i način vladanja Kulina bana predstavlja paradigmu organizirane i uređene države, koja omogućava prosperitet i napredak svakom njenom pripadniku. Zasigurno je jedan od rijetkih srednjovjekovnih vladara koji se i danas spominje po dobru“, poručuje Dragan Gavran, profesor historije.

Povelja Kulina bana predstavlja prvi pravni akt naše zemlje. No, na koji način ovaj dokument može biti u posjedu sadašnje Bosne i Hercegovine, objašnjava prof.dr. Dževad Drino.

U sferi međunarodnog prava, kupovina je uobičajena praksa. Istovremeno, postoji i opcija poklona. A, kao treća varijanta nameće se zamjena. Možda naša zemlja posjeduje nešto što bi za suprotnu stranu bilo dragocijeno, pa bismo na taj način mogli doći do originala ili replike ovog značajnog dokumenta bh.historije“.

Historijski značaj jednog ovakvog vladara trebao bi se, po uzoru na razvijene zemlje, iskoristiti u marketinške svrhe, čime bi se obogatila i turistička ponuda našeg grada, jedan je od zaključaka današnjeg Okruglog stola.

 

Izvor: zenicainfo.ba