Projekat „Dijaspora za razvoj“ – primjer dobre prakse: Posao za 15 radnika

Grad Zenica je, u saradnji s projektom „Dijaspora za razvoj“, pružila priliku mladim ljudima da kroz obuku stručnog osposobljavanja u metaloprerađivačkoj industriji, dobiju nova radna mjesta.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Partneri u obuci radnika bili su FB Mont d.o.o. iz Slovenije, odnosno njihovo sestrinsko preduzeće Fuel Boss d.o.o. iz Zenice.

Alen Krujezi, polaznik na obuci zavarivača istakao je: „Prošao sam obuku i primljen sam u radni odnos. Zahvalio bih se svima koji su nam omogućili da prođemo ovu obuku i dobijemo posao. Kada bi bilo više ovakvih projekata, manje mladih ljudi bi išlo iz Bosne i Hercegovine.”

Stručnjaci iz navedenih preduzeća kao i njihove kolege iz dijaspore, učestovali su u izradi i sprovođenju programa obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja za 40 radnika, a u cilju zapošljavanja novih radnika u metaloprerađivačkoj industriji.

Pored otvaranja novih radnih mjesta, Projekt će zasigurno doprinijeti i rastu novih investicija. Zahvaljujući inicijativi Projekta „Dijaspora za razvoj“, 15 obučenih radnika je dobilo posao u struci, te će svoju profesionalnu karijeru nastaviti graditi u rodnom gradu, a ne van granica BiH.

Enes Mujanović, instruktor zavarivača – „Momci su zaista bili odlični i mislim da će izrasti u sjajne majstore. Mislim da treba nastaviti s ovim programom jer ima prostora i za druge zainteresirane mlade ljude.“

Unutar projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH gradska uprava Zenice aktivirala je dvije nove javne usluge za dijasporu i građene sa teritorije svoje općine.

Pored pomoći u zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji, projekat „Dijaspora za razvoj“ podržao je Gradsku upravu Zenica da kreira i aktivira dvije nove javne usluge, prvenstveno namijenjene zeničkoj dijaspori, ali i svim građanima Zenice. E-dijaspora i E-matičar su sada aktivne za sve one koji žele da svoja prava ostvare na efikasniji način na linku: http://www.zenica.ba/gradska-uprava/gradske-sluzbe/sluzba-za-opcu-upravu/e-maticar/ http://www.zenica.ba/e-servisi/e-dijaspora/. Integrisani moduli za dijasporu će doprinijeti uspostavljanju kvalitetnije direktne komunikacije s privrednicima BiH u dijaspori, te značajno olakšati put u korištenju ovih javnih usluga u budućnosti. Dodatno, Gradska uprava Zenica aktivno obavlja mapiranje potencijalnih privrednika i investitora iz dijaspore, nakon čega će prikupljeni podaci biti mapirani u registar dijaspore u svrhu budućeg povezivanja i umrežavanja privrednika s javnom upravom.