KK “Perfekt” organizovao klupsko polaganje za pojaseve

Jučer je održano polaganje za učenička zvanja u karate klubu „Perfekt“, koje je odobreno i podržano od WKF Karate Saveza Federacije BiH.

Na polaganje je izašlo 18 kandidata i svi su pokazali izuzetno dobro znanje i uvježbanost, te posebno disciplinu i ozbiljnost u radu.

U komisiji su bili Keleštura Selver (KK Internacional), Durmiš Berin (KK ALFA) i glavni trener kluba Perfekt Bošnjak Nermin.

Za 9. KYU bijelo-žuti pojas uspješno su položili:
– Alijagić Ahmed
– Bajrambašić Sanari
– Crnovršanin Esma
– Kubat Damir
– Mehanović Ahmed
– Mujezinović Esma
– Omerspahić Faris
– Talić Adin

Za 8. KYU žuti pojas uspješno su položili:
– Delić Amina
– Delić Imran
– Duranović Ilhana
– Jašarević Asja
– Juhić Ajmin
– Kovač Merjem
– Mujkanović Emin

Za 7. KYU narandžasti/oranž pojas uspješno su položili:
– Beganović Eman
– Ibraković Arfan
– Oskačak Orhan