Nogometni savez BiH će 16. marta dobiti novog predsjednika

Na ovoj sjednici je usvojen zapisnik sa 62. sjednice Izvršnog odbora održane dana 21.01.2021. godine. Utvrđen je datum održavanja sjednice Generalne skupštine NS BiH i ista je zakazana za dan 16.03.2021. godine, a na kojoj bi se trebao izabrati i novi predsjednik Nogometnog saveza BiH.S ciljem pripreme za narednu sjednicu Generalne skupštine NS BiH, na sjednici Izvršnog odbora NS BiH su usvojeni dokumenti koji se dostavljaju na odlučivanje najvišem zakonodavnom tijelu NS BiH i to: Prijedlog Izvještaja o radu za 2020. godinu, nacrt Plana rada za 2021. godinu i nacrt Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu NS BiH.

Usvojena je i odluka o pokretanju aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u poslovne procese i funkcionisanje NS BiH prema zahtjevima ISO standarda.

Na sjednici je prezentirana informacija o aktivnostima na izradi nove strategije NS BiH. Naredna sjednica IO NS/FS BiH će biti održana sredinom februara 2021. godine.