Okruženje u kojem djeca i mladi odrastaju, a koje uključuje porodicu, školu, prijatelje i zajednicu u kojoj žive, ključ je prepoznavanja simptoma anksioznosti, depresivnog raspoloženja i depresije, kao i prevencije pojave depresije i njenih posljedica, zaključak je interaktivnog predavanja na temu depresije i anksioznosti kod...

Centar za edukaciju mladih organizuje interaktivno predavanje za roditelje, na temu mentalnog zdravlja djece i mladih, ulozi porodice i prijatelja u njegovom očuvanju, kao i najčešćim poremećajima koji se javljaju u dobu adolescencije, poput depresije i anksioznosti, te kako ih prepoznati. Živimo u okruženju u kojem...