Štedne sijalice za spas okoliša

Širom svijeta se organiziraju razne akcije kako bi se povećala svijest ljudi da trebaju više brinuti za okoliš. Ljude se nastoji naučiti da nije svejedno hoće li jedan dan reciklirati ili ne. Sve akcije pa i one najmanje su važne i podjednako se broje. Štedne sijalice su samo jedna od metoda uz pomoć koje se može zaštititi priroda.

Mnogi stručnjaci su bili složni da je sama svijest o tome da nije dobro to što radimo prirodi dovoljna. Čovjek nakon što shvati koliko su njegove dosadašnje akcije imale utjecaja na sve ono što se u prirodi događa, najbolji je put prema pozitivnim promjenama. Kupnja štedne sijalice je jedna od njih.

Rasvjeta predstavlja samo mali dio potrošnje, ali unatoč tome mogla bi uvelike doprinijeti uštedi na ekološkom području. Kupovinom štednih sijalica umjesto klasičnih došlo bi do smanjenja emisije ugljičnog dioksida koji nastaje prilikom proizvodnje električne energije u termoelektranama.

Istraživanja su pokazala da bi zamjena uobičajenih sijalica štednim dovela do značajnog smanjenja emisije i to za 20 milijuna tona godišnje.

Mnogi se još uvijek ne mogu odlučiti za štedne sijalice zbog drugačije svjetlosti koju daju. Svjetlost je slabijeg intenziteta, ali ako ste uporni ubrzo bi se mogli naviknuti i na ovakav doprinos borbi za bolji i sigurniji okoliš.

Znanstvenici nisu dokazali povezanost svjetlosti štednih sijalica i zdravlja te tako objasnili da još uvijek nije dokazan njihov utjecaj na zdravlje čovjeka. Dosadašnja istraživanja su pokazala kako svjetlost koju zrače štedne sijalice zadovoljava zdravstvene propise iz Europske unije.

 

Što je štedna sijalica? Radi se o svjetlosnom uređaju koji mnogi nazivaju fluorescentnom cijevi. Od trenutka kada je prva sijalica napravljena, želja je bila da jednog dana u potpunosti zamijene klasične sijalice. Štedne sijalice troše manje energije i imaju duži vijek trajanja, zbog čega su im cijene veće od klasičnih sijalica.

 

Jesu li štetne ili nisu rasprava je koja bi mogla potrajati još neko vrijeme. Ali kada se usporede brojke oko toga koliko same sijalice imaju utjecaja na količinu ugljikovog dioksida, čak i najveći skeptici moraju priznati kako se radi o pravom spasu za okoliš.