Agencija ZEDA: Planirana priprema 35 novih prostora za mala i srednja preduzeća

Agencija ZEDA i Grad Zenica kontinuirano razvijaju različite mehanizme podrške unaprjeđenja privrede i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta.

U toku 2021. godine koja je bila pogođena pandemijom korona virusa ipak je bilo investicija i uspješnih projekata. Radilo se na projektu utopljavanja zgrade u kojoj se nalazi Agencija i još 20 stanara, unapređenju uslova za funkcionisanje firmi u proizvodnom dijelu inkubatora, tj. unifikaciji dimnjaka.

„Naš najznačajniji projekat koji smo započeli u 2021., a u 2022. godini idemo u praktičnu realizaciju je renoviranje Aneksa B koji je faktički dio projekta iNnovaNet koji mi implemetiramo kao Agencija i vodeći smo aplikant. Riječ je o programu IPA II, program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore“ navodi direktor Agencije ZEDA, Senad Pašalić.

Partneri u projektu su Industrijski park Nova Gradiška, Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis iz Nikšića i Grad  Gradiška. Agencija ZEDA je vodeći partner i ono što je najvažnije je da se projekat realizuje od 85% sredstava Evropske Unije i 15% sredstava partnera.

„Naš cilj i namjera je da prema projektu, kako je to predviđeno, napravimo novih 35 prostora za mala i srednja preduzeća. Ta preduzeća bi trebalo da budu iz oblasti kreativnih djelatnosti, IT sektora, informacionih tehnologija, a sve da se pokuša promijeniti privredna slika grada“ kaže naš sagovornik.

Radovi na adaptaciji će početi u drugoj polovini februara 2022. i planirano je da traju 6 mjeseci. Prema ažuriranim podacima, u Poslovnoj zoni ima 117 privrednih subjekataa broj zaposlenih lica se kreće zmeđu 1600 i 1800. 85% su proizvodna preduzeća različitih vrsta, zatim sektor usluga i tako je, kako navodi naš sagovornik, Zona postala jedna kompaktna cjelina.

 

Izvor: zenicainfo.ba