Asfaltiran put u naselju Vjetrenice

U okviru realizacije Plana ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada Zenica za 2020. godinu završeni su radovi na asfaltiranju puta u naselju Vjetrenice, MZ Čajdraš.

Radi se o asfaltiranju betonskog puta sa uređenjem bankine u dužini 300 metara.

Put se nalazi na desnom odvojku sa puta R441 Zenica-Čajdraš-Vjetrenice.

Asfaltiranju su prethodile pripremne radnje koje su podrazumijevale čišćenje, prskanje emulzijom, sanaciju ranijih deformacija i odstranjivanje trave.

Nakon asfaltiranja širina puta je 3 metra, dok je širina bankine pola metra.

Radove je nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke izveo konzorcij “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica i “Almy-Transport” d.o.o. Zenica.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 21.917,02 KM sa uračunatim PDV-om obezbijeđena su u Budžetu Grada Zenica.

 

Izvor: zenica.ba