Sa teritorije BiH protjeran 101 strani državljanin

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima provodi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca usmjerene na kontrolu mjesta na kojima se okupljaju migranti te inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim licima koja pružaju usluge smještaja.

Inspektori za strance u saradnji sa policijskim službenicima provodili su zajedničke aktivnosti na području Sarajeva, Bihaća, Zenice, Travnika, Tuzle, Kalesije i Banjaluke. Navedene aktivnosti rezultirale su pronalaskom stranih državljana koji su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 101 stranog državljanina sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Turske, Afganistana, Pakistana, Maroka, Alžira, Indije, Egipta, Iraka, Irana i Jemena. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Inspekcijskim nadzorom utvrđene su određene nepravilnosti u pet objekata, te su vlasnicima objekata koji su pružali usluge smještaja stranim državljanima izdati prekršajni nalozi zbog nepoštivanja zakonskih odredbi.

Služba za poslove sa strancima je državljaninu Hrvatske koji je na području grada Banjaluke počinio krivično dijelo otuđenje imovine, izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od tri godine, te su istog inspektori za strance predali pripadnicima policije Republike Hrvatske na GP „Stara Gradiška“.

Služba za poslove sa strancima realizovala je dobrovoljni povratak za 19 državljana Turske koji su vraćeni u zemlju porijekla.
Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 12.521 migrant, od čega je samo u posljednjih sedam dana bio 901 migrant.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.440 migranta.

Služba za poslove sa strancima će u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima nastaviti sa pojačanim operativnim aktivnostima kao odgovor na povećan priliv migranata u Bosni i Hercegovini.