BiH zadržala trend rasta BDP-a

BiH zadržala trend rasta BDP-a – Bosna i Hercegovina je u 2017. godini zadržala trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3% u posljednje tri godine, konstatirano je u Izvještaju o razvoju za prošlu godinu, koji je Vijeće ministara primilo k znanju.

 

Ocijenjeno je da i ostali glavni makroekonomski pokazatelji ukazuju na stabilnu makroekonomsku poziciju uz pozitivne prospekte u narednom srednjoročnom periodu.

Prema Anketi o radnoj snazi za 2017. godinu, u BiH je bilo 816.000 zaposlenih osoba, što je  povećanje za 15.000 u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 211.000, stopa nezaposlenosti na nivou BiH za 2017. godinu bila je 20,5%, dok je u 2016. godini iznosila 25,4%.

U izvještaju je istaknuto da je najveći problem u visokoj stopi nezaposlenosti mladih, koji ne mogu pronaći prvo zaposlenje, te da posebnu pažnju treba posvetiti povećavanju stope zaposlenosti kroz multidisciplinarni pristup.

U Izvještaju je ukazano da jedinstveni ekonomski prostor unutar zemlje nije uspostavljen, što predstavlja jednu od prepreka ka integriranju na evropsko i svjetsko tržište i poboljšanju konkurentske pozicije BiH.

Navodi se i da je poslovno okruženje i dalje opterećeno različitim administrativnim preprekama na različitim nivoima vlasti. Upozoreno je na probleme u oblasti zdravstva i osnovnog obrazovanja, makroekonomskog okruženja i tehnološke spremnosti.

Prioritetne mjere u narednom periodu bi trebale biti fokusirane na poboljšanje kvaliteta javnih finansija, te rješavanje problema nepostojanja jedinstvenog ekonomskog prostora putem usklađivanja i koordinacije industrijskih politika i politika za mala i srednja preduzeća. Preporučeno je i povećanje konkurentnosti dodatnim promoviranjem, unapređenjem i razvojem turizma. U Izvještaju se, između ostalog, naglašava i potreba unapređenja politika iz oblasti obrazovanja, usvajanja nedostajućih strateških dokumenata u sektoru poljoprivrede, kao i borbe protiv korupcije.

Izvor: akta.ba