Brža isplata boračkih naknada u Federaciji BiH

U okviru informacione platforme trezorskog sistema Federacije BiH, implementirano je softversko rješenje automatizacije procesa učitavanja naknada, za koje je nadležno Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (invalidnine, ratna priznanja i demobilizirani borci).

Ovim su stvorene pretpostavke da se proces isplate naknada za oko 103.000 korisnika ovih naknada u FBiH vremenski skrati i do sedam dana, a uz to je i minimiziran rizik grešaka u cijelom procesu.

Ova automatizacija je realizovana softverskom integracijom između trezorskog informacionog sistema u Federalnom ministarstvu finansija i sistema za obračun naknada u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja i invalide.

Projekat je realizovan zahvaljujući podršci USAID-ovog projekta Financial Reform Agenda Activity (FINRA).

Pomoćnik ministra za finansije i ekonomske poslove i lice koje po ovlaštenju Vlade FBiH trenutno vodi i predstavlja Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo, istakao je da je ovo primjer kako nekad nisu potrebni veliki projektni poduhvati da bi se napravila značajna poboljšanja u sistemima.

“Projekat je realiziran kvalitetno i u kratkom roku, a efekte ovog projekta će primaoci naknada osjetiti vrlo brzo”, izjavio je Terzo.