Carinjenje roba širom BiH odvija se nesmetano i bez zastoja

Carinjenje roba u svim carinskim ispostavama širom Bosne i Hercegovine odvija se potpuno normalno i bez zastoja.

Takva je situacija i u carinskoj ispostavi Sarajevo gdje se pošiljke, bilo da je riječ o uvoznom ili izvoznom carinjenju, obavljaju u najkraćim mogućim rokovima. Prioritetno se ocarinila i oprema Međunarodne organizacije IOM, kojim bi se hitno formiralo karantinsko naselje za 1.000 ilegalnih mignranata.

Carinski postupak je završen u roku kraćem od sat vremena jer je riječ o vrsti robe čiji ulakaz u BiH zahtijava brzo regovanje. Uprava za indirekno oporezivanje (UIO) je od samog početke krizne sitacije uzrokovane virusom Covid 19 u stalnom kontaktu sa Koordinacionim tijelom BiH za zaštitu i spašavanje i Ministarstvom bezbjednosti BiH, jer nam je zajednički cilj promptno reagovanje u svim situacijama koje to zaahtijevaju.

UIO je do sada izvršila sve preporuke nadležnih institucija i organizovala rad svih zaposlenih u Upravi na način da svi poslovni procesi teku potpuno normalno i bez zastoja. Sve ovo je bilo posebo važno iz razoga što od rada UIO zavisi fiskalna stabilnost cijele Bosne. Ističemo da je zato neophodno da se što prije usvoji budžet za sve institucije na nivou BiH, pa tako i UIO, kako bi se moglo nesmetano odvijati funkcionisanje i ispunjavanje svih obaveza..

UIO je aktivirala poseban Operativni štab u sjedištu, te još četiri operativna štaba u svakom egionalnom centru (Sajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla), koji imaju dežurstva svaki dan, 24 sata dnevno,, a putem kojih se informacije sa terena i problemi sa kojima su sureću službenici UIO u okviru vršenja svojih poslova prenose do rukovodstva UIO kako bi se hitno moglo regovati tamo gdje je to potrebno.

Direktor UIO je donio naloge za postupanje na onovu kojih su svi rukovodioci Uprave dužni biti na poslu svaki dan, te su bili u obavezni organizovati posao na način da se svi poslovni procesi odvijaju bez zastoja, što je i učinjeno.

Cilj UIO je da se pruži puna podrška svakom pojedincu u našoj Upravi i da se u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti  zdravlje svih zaposlenika Uprave, zdravlje njihovih porodica i svih lica sa kojima dolaze u kontakt. U tom smislu preduzete su aktivnosti na obezbjeđivanju što većih količina zaštitne opreme i sredstava za higijenu i vrši se dezinfikovanje radnih prostorija UIO.

Na kraju, rukovodstvo Uprave je poslalo i pismo podrške svim našim službenicima, jer jedino zajedno, bez širenja panike, možemo pobijediti ovu tešku situaciju.