Data saglasnost za gradnju pet vjetroelektrana u FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je davanje prethodne saglasnosti u postupku izdavanju energetske dozvole određenim privrednim društvima za izgradnju pet vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saglasnost je izražena većinom glasova tokom jučerašnje 12. redovne sjednice Predstavničkog doma.

Davanje prethodne saglasnosti ovdje se odnosi na postupak izdavanja energetske dozvole privrednom društvu VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane “Gradina”, potom privrednom društvu TOMKUP d.o.o Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane “Baljci”, kao i firmi Kamen-Dent d.o.o. Mostar za gradnju vjetroelektrane “Pakline 2”. Sve to se odnosi i na postupak izdavanja energetske dozvole privrednom društvu HB WIND d.o.o. Livno za izgradnju vjetroelektrane “Orlovača” te firmi IVOVIK d.o.o. Sarajevo za gradnju vjetroelektrane “Ivovik”.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Predstavnički dom je većinom glasova odobrio i zaključak o potrebi potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Istovremeno je Federalna vlada zadužena da u naredna tri mjeseca analizira propise koji se odnose na gradnju takvih objekata te u cilju zaštite rijeka odnosno okoliša, predloži odgovarajuće zakonske izmjene.